WYDANIE ONLINE

Czas przygotować się do wdrażania nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Szkoły będą musiały przeanalizować dokumentację, przygotować nową oraz dookreślić kwestie związane z poszczególnymi procedurami, wymaganymi dokumentami czy zasadami postępowania przy przetwarzaniu danych. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Poznaj szczegóły projektowanych regulacji, które mają umożliwi zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Do 28 lutego 2018 r. potrwają konsultacje społeczne dotyczące nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić w przypadku podejrzenia, że uczeń jest zaniedbywany fizycznie i/lub psychicznie w domu rodzinnym, czyli nie są zaspokajane jego potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

czytaj więcej »

Przepisy nie dają odpowiedzi na pytanie jak długo należy przechowywać pisemne prace uczniów. W praktyce często granicznym terminem jest koniec danego roku szkolnego. Często okazuje się to jednak niewystarczające? Jak więc należy postąpić? Jakie są zasady udostępniania prac.

czytaj więcej »

Aby skutecznie przeciwdziałać stresowi zawodowemu trzeba najpierw dobrze poznać jego przyczyny i zastanowić się w jakich sytuacjach się pojawia. Warto przeprowadzić szkolenie rady pedagogicznej – jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

czytaj więcej »

Do podstawy wymiaru trzynastki nie wlicza się jednorazowych premii i nagród. Zaliczamy do niej jedynie premię regulaminową, którą jest wypłacana periodycznie.

czytaj więcej »

W przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego dyrektor lub wicedyrektor powinien wyznaczyć osobę zastępującą w okresie jego nieobecności. Dyrektora może zastępować wicedyrektor lub kierownik a wicedyrektora dyrektor lub kierownik.

czytaj więcej »

wiper-pixel