WYDANIE ONLINE

Uzyskanie urlop dla poratowania zdrowia jest obecnie trudniejsze. Od 1 stycznia 2018 r. urlopu tego udziela się w dwóch różnych trybach, w zależności od tego, jaki jest powód skorzystania z niego. Poznaj te 2 procedury.

czytaj więcej »

Czekają nas zmiany w organizacji wycieczek. Najistotniejsze to nowe wymagania w stosunku do kierowników i opiekunów.

czytaj więcej »

W przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej ważny jest pozytywny przekaz. Interesującą propozycją programu rozwiązywania sytuacji przemocowych są praktyki oparte na idei sprawiedliwości naprawczej. Sprawdź, na czym to polega.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wniosek wystarczy złożyć 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

Obowiązek weryfikacji pracowników w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym nie dotyczy osób, które nie będą wykonywały czynności związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub sprawowaniem opieki nad dziećmi. W praktyce informację z rejestru pozyskuje się tylko wobec nauczycieli.

czytaj więcej »

Ocenę z religii uzyskaną w trakcie uczęszczania na religię poza szkołą traktuje się w identyczny sposób jak ocenę uzyskaną z zajęć religii organizowanych w szkole.

czytaj więcej »

Rada rodziców może występować do innych organów szkoły, w tym do dyrektora, czy do rady pedagogicznej z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły, również z wnioskiem o udostępnienie czy wgląd do określonych dokumentów. Sprawdź, których.

czytaj więcej »

wiper-pixel