WYDANIE ONLINE

W marcu należy wykonać większość prac związanych z utworzeniem arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny, aby zdążyć ze wszystkimi czynnościami w wymaganych terminach. Sprawdź, z kim i w jakim terminie należy opiniować arkusz oraz na co zwrócić uwagę pod kątem nowego projektu rozporządzenia w sprawie arkusza.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych da katechetom możliwość bycia wychowawcami klas. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, ile dyżurów na przerwach może mieć nauczyciel. Na co zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Jeżeli dyrektor nie korzysta z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii, to nie przysługuje mu średnia urlopowa, a godzin ponadwymiarowych nie realizuje. Może więc otrzymywać niższe wynagrodzenie, niż dyrektor korzystający w tym czasie z urlopu.

czytaj więcej »

Ocena pracy ustalona przed 1 września 2018 r. nie utraci ważności w wyniku zmiany przepisów. Niemniej jednak ustawodawca wprowadził rozwiązania wymuszające ustalenie w określonych terminach oceny pracy na nowych zasadach.

czytaj więcej »

Sprawdź, na co zwrócić uwagę dokumentując realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel