WYDANIE ONLINE

W artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej »

Według nowych zasad uczyć się będą osoby, które skończą ośmioklasową podstawówkę. Poznaj najważniejsze cele i założenia nowej podstawy programowej dla liceów.

czytaj więcej »

Wycieczka zagraniczna, jak każda inna wycieczka organizowana przez szkołę powinna być przygotowana pod względem organizacyjnym i programowym, z uwzględnieniem specyfiki oraz warunki, w jakich będzie się odbywać.

czytaj więcej »

Nauczyciel przedstawił wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w którym wskazał jedynie, że żąda udzielenia urlopu. Nie wskazał ani okresu, w którym chciałby skorzystać z urlopu, ani też choroby, w związku z którym urlop miałby zostać udzielony. Do wniosku nie dołączył żadnego orzeczenia lekarskiego. Jak powinien zachować się dyrektor?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest z dołu na podstawie wykonanej pracy. W czasie przerwy świątecznej nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych. Nie przysługuje mu więc wynagrodzenie w tym zakresie.

czytaj więcej »

Nauczyciel dołączył do wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia orzeczenie o potrzebie udzielenia takiego urlopu wystawione przez lekarza rodzinnego w grudniu 2017 r. Czy dyrektor powinien odmówić udzielenia urlopu?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy na wniosek rodzica złożony w trakcie roku szkolnego można dopisać ucznia na zajęcia etyki oraz jak w takiej sytuacji klasyfikować ucznia.

czytaj więcej »

wiper-pixel