WYDANIE ONLINE

Do 25 maja 2018 r. powinieneś być już przygotowany do stosowania nowych przepisów dotyczących danych osobowych. Poznaj obowiązującą procedurę wdrażania RODO w 2018 roku.

czytaj więcej »

Poznaj założenia nowego projektu rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, które obowiązywać mają od 1 września 2018 roku.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować, żeby zorganizować nauczanie indywidualne ucznia.

czytaj więcej »

Jeżeli kwoty dodatku motywacyjnego nie powiązano w regulaminie wynagradzania z kwotą wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wówczas nie ma konieczności podwyższania dodatku.

czytaj więcej »

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej musi mieć kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, odpowiadające potrzebom uczniów.

czytaj więcej »

Żaden przepis prawa nie umożliwia szkole wywieszania listy uczniów – ich imion i nazwisk – informującej o dacie i miejscu egzaminu maturalnego.

czytaj więcej »

Pracownicy gimnazjum po włączeniu korzystają z ZFŚS wg zasad określonych w szkole podstawowej. Przepisy nie wymagają powoływania nowej komisji socjalnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel