WYDANIE ONLINE

Od stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady i procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dyrektorów dotyczące zmian.

czytaj więcej »

Od 147 o 271 zł, w zależności od stopnia awansu, wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli. MEN planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie opuści teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.

czytaj więcej »

Przydzielenie nauczycielowi prowadzenia zajęć z innego przedmiotu w ramach kwalifikacji posiadanych przez nauczyciela nie jest zmianą stanowiska pracy i nie wymaga stosowania procedury przeniesienia.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób należy wprowadzić zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych, jeżeli dyrektor nie otrzymuje z żadnej organizacji związkowej informacji o przynależących do niej pracownikach.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w świetle nowych przepisów RODO, w szkole niepublicznej można zamontować na korytarzu, w szatni i w stołówce kamery bez głosu.

czytaj więcej »

W ramowych planach nauczania z 2017 r. pojawia się pojęcie godzin do dyspozycji dyrektora, które mogą być realizowane w określony w rozporządzeniu sposób. Czy te zajęcia są zajęciami obowiązkowymi dla ucznia?

czytaj więcej »

wiper-pixel