WYDANIE ONLINE

Niewątpliwie najważniejszą czynnością kadrową w okresie ruchu służbowego jest wręczenie nauczycielowi oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy. Sprawdź, jak właściwie je zredagować i jakie elementy powinno zawierać.

czytaj więcej »

Do 30 maja można składać wnioski o dofinansowanie wycieczek patriotycznych w ramach programu „Niepodległa”.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy na udział ucznia w wycieczce wymagana jest zgoda obojga rodziców i co na ten temat mówią przepisy.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, któremu przydzielono zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa.

czytaj więcej »

Przed wręczeniem wypowiedzenia powinieneś także ustalić, czy nauczyciel nie podlega tzw. szczególnej ochronie stosunku pracy. Ochrona taka oznacza, że nauczyciel nie będzie mógł zostać zwolniony. Sprawdź, w jakich okolicznościach nauczyciela obejmie szczególna ochrona.

czytaj więcej »

Jednym z istotnych efektów ewaluacji prowadzonej w szkole jest budowanie współodpowiedzialności za osiągane rezultaty pracy. Powodzenie prowadzonych w szkole działań wymaga kompleksowego podejścia i zespołowego działania. Sprawdź, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Związek zawodowy może jedynie przedstawić swoją opinię w sprawie arkusza organizacji szkoły. Nie ma uprawnień w zakresie wydawania zaleceń dyrektorowi w tej sprawie. Co z danymi osobowymi z arkusza?

czytaj więcej »

wiper-pixel