WYDANIE ONLINE

Proces planowania ewaluacji można oprzeć na modelu tzw. zegara ewaluacyjnego, zakładającego cykl kolejnych działań ewaluacyjnych, systematyzujących postępowanie na tym etapie.

czytaj więcej »

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje obowiązywać będą już w tym roku szkolnym. Natomiast przepisy dotyczące uwierzytelniania świadectw, dyplomów i zaświadczeń wejdą w życie dopiero 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, co zrobić gdy uczeń przestał uczęszczać na zajęcia szkolne, a rodzice nie zgłaszają się do szkoły na rozmowę.

czytaj więcej »

Zgodnie z planami MEN od 1 września 2018 roku obowiązywać będzie 8 kryteriów oceniania nauczyciela stażysty oraz po 5 dodatkowych dla każdego kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela. W sumie nauczyciel dyplomowany musiałby spełnić 23 kryteria.

czytaj więcej »

Zmniejszenie wymiaru etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania możliwe jest wyłącznie z inicjatywy szkoły i tylko w przypadku zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

czytaj więcej »

Gdy RODO wejdzie w życie, czyli po 25 maja 2018 roku organ nadzorczy będzie mógł decydować o nałożeniu kary pieniężnej już w chwili stwierdzenia naruszenia, a nie dopiero w wyniku niewykonania decyzji administracyjnej. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

Przepisy określające sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania nie wskazują, jak należy dokumentować zrealizowane przez szkołę wycieczki. Decyzje w tej sprawie pozostawiono szkołom.

czytaj więcej »

wiper-pixel