WYDANIE ONLINE

Rozpoczął się sezon wycieczek szkolnych i zielonych szkół – warto więc pomyśleć o takim zaplanowaniu wypoczynku organizowanego przez szkołę, by był dla uczniów nie tylko atrakcyjny, ale także bezpieczny. Jednym z zagrożeń czyhających podczas wypoczynku na świeżym powietrzu są kleszcze. Sezon wzmożonej aktywności kleszczy to okres od marca do końca czerwca oraz od sierpnia do października. Sprawdź, jak postąpić w przypadku ugryzienia ucznia przez kleszcza. Lekarze są zgodni co do tego, że kleszcza należy usunąć jak najszybciej. Czy nauczyciel powinien sam wyjąć kleszcza, czy może pojechać z uczniem do przychodni?

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie są wstępne założenia programu „Dobry start”, który przewiduje wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Poznaj wstępne warunki i terminy programu.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy pełnoletnia uczennica w ciąży może być skreślona z listy uczniów i czy istnieją szczególne przepisy dotyczące traktowania w szkole uczennic w ciąży.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy organizacja związkowa może zażądać od dyrektora szkoły przedstawienia planu urlopowego pracowników obsługi celem sprawdzenia czy plan został sporządzony i czy pracownicy zostali o tym poinformowani.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego należy się dodatek funkcyjny.

czytaj więcej »

Poznaj procedurę tworzenia klasy integracyjnej w szkole podstawowej od 1 września 2018 r. Jakie zmiany należy wprowadzić w arkuszu organizacji pracy szkoły?

czytaj więcej »

Organem uprawnionym do złożenia wniosku o zmiany w statucie szkoły jest rada pedagogiczna. Sprawdź, co o statucie mówią przepisy.

czytaj więcej »

wiper-pixel