WYDANIE ONLINE

RODO obowiązywać będzie już od 25 maja. Sprawdź, czy jesteś przygotowany. Skorzystaj w tym celu z checklisty przygotowanej przez naszego eksperta.

czytaj więcej »

Płace nauczycieli mają wzrosnąć o 15,8%. Planowane podwyżki uwzględniają jednak również wzrost wysokości dodatków pochodnych od płacy zasadniczej.

czytaj więcej »

W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Zajęć tych nie ujęto w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?

czytaj więcej »

Jeżeli nieprzerwany czas pracy wynosi 6 godzin, pracownikowi przysługuje 15-minutowa przerwa, bez względu na wymiar etatu w jakim jest zatrudniony.

czytaj więcej »

Pracodawca może przesunąć środki ZFŚS na inny cel socjalny, ale po uzyskaniu zgody związków zawodowych.

czytaj więcej »

Promocja ucznia szkoły podstawowej do następnej klasy jest możliwa w trakcie roku szkolnego. Z jaką datą wypisać świadectwo ukończenia klasy?

czytaj więcej »

Przepisy oświatowe nie określają szczegółowo zasad potwierdzania kopii dokumentów wydawanych przez poradnię, poza wymaganiem poświadczenia za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

czytaj więcej »

Dotychczas istniała możliwość wystawienia e-zwolnienia lekarskiego. Od 1 grudnia 2018 r. stanie się to obowiązkiem. Co to oznacza dla pracodawcy?

czytaj więcej »

wiper-pixel