WYDANIE ONLINE

W tym roku szkolnym dyrektorzy będą wydawać świadectwa według wzorów i zasad określonych w nowych przepisach. Sprawdź, jakie zasady wydawania świadectw obowiązują w roku szkolnym 2017/2018.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy do czasu dostosowania się szkół do nowych przepisów o ochronie danych osobowych, należy wyłączyć monitoring w szkole.

czytaj więcej »

Sprawdź, jaka jest procedura utworzenia od 1 września 2018 r. klasy integracyjnej w szkole podstawowej.

czytaj więcej »

Fakt, że pracownik nie dostarczył do 30 czerwca dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego nie przekreśla możliwości przystąpienia do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej jeszcze w tym roku szkolnym.

czytaj więcej »

W skład zespołu szkół wchodziła zlikwidowana obecnie szkoła podstawowa. Zespół posiada akta osobowe pracowników tej szkoły. Jednak z byłych nauczycielek, która pracowała w tej szkole jeszcze przed połączeniem w zespół, zwróciła się o wystawienie w świadectwie pracy. Jakiego pracodawcę należy wskazać w treści świadectwa?

czytaj więcej »

RODO zawiera w wielu aspektach unormowania różne od tych zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dlatego warto zadbać o aktualne szkolenia pracowników w tym zakresie.

czytaj więcej »

Sprawdź, co powinno się znaleźć w regulaminie udostępniania podręczników dotowanych przez MEN.

czytaj więcej »

wiper-pixel