WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak prawidłowo i zgodnie z aktualnymi przepisami oceniać uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

czytaj więcej »

Z dniem 2 czerwca 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Poznaj najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Pomoc nauczyciela pracująca z nim w jednej sali ma wgląd do tego jakie dane osobowe przetwarza nauczyciel (dziennik lekcyjny, dokumentacja wycieczki, IPET). Czy pomoc nauczyciela powinna otrzymać dostęp i upoważnienie do zasobów danych osobowych ucznia w celu ich przetwarzania?

czytaj więcej »

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia może wystawić wyłącznie lekarz jednostki medycyny pracy, z którą szkoła ma umowę.

czytaj więcej »

Na wniosek pracownika można ustalić wcześniejszy termin ustania stosunku pracy, niż wynikający z okresu wypowiedzenia. W takim wypadku jednak odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia nie przysługuje.

czytaj więcej »

Przypominamy podstawowe zadania dyrektora szkoły związane z wydawaniem świadectw na koniec roku szkolnego.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2017/2018 jest dopuszczalne wydawanie legitymacji szkolnych na starym druku. Dotychczas wydane legitymacje zachowują jednak ważność.

czytaj więcej »

wiper-pixel