WYDANIE ONLINE

Odwołanie pracownika z urlopu lub zobowiązanie nauczyciela do świadczenia pracy w czasie ferii możliwe jest wyłącznie w 8 ściśle określonych przypadkach. Poznaj je.

czytaj więcej »

Rusza program „Dobry start”. 300 zł ma otrzymać każe dziecko uczące się, niezależnie od dochodów rodziny. Wnioski można składać od 1 lipca 2018 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy zgodne z prawem jest oświadczenie rodziców mówiące o tym, że wszelkie decyzje dotyczące dziecka np. zgoda na wycieczkę, może podejmować jedno z nich i jest to wyrażenie woli obojga rodziców.

czytaj więcej »

Okres zwolnienia lekarskiego nie wlicza się do okresu 3 miesięcy, na który można pracownikowi powierzyć wykonywanie innej pracy.

czytaj więcej »

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w danym roku szkolnym, nawet jeśli placówka wypłaca świadczenie po ustaniu zatrudnienia. Liczy się fakt zatrudnienia w ciągu roku szkolnego a nie w dniu wypłaty świadczenia.

czytaj więcej »

Podobnie jak konstruowanie programu, planowanie i przeprowadzenie ewaluacji powinno być wynikiem zespołowego działania, a jej efekty poddane zespołowej analizie.

czytaj więcej »

W skierowaniu na badania profilaktyczne dla osoby przyjmowanej do pracy w rubrykę PESEL należy wpisać datę urodzenia pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel