WYDANIE ONLINE

Sprawdź, za ile dni wypłacić ekwiwalent pracownikom szkół nieferyjnych i kadrze zarządzającej oraz pracownikom niepedagogicznym i nauczycielom zatrudnionym na podstawie Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Poznaj najważniejsze założenia projektu rozporządzenia dotyczący wyprawki szkolnej na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej »

Żaden przepis nie zobowiązuje szkoły do zawarcia umowy ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli jednak szkoła podejmie taką decyzję to należy postępować według określonych zasad.

czytaj więcej »

Zgodnie z niedawną zmianą Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły powinien świadczyć pracę przez część ferii letnich. Część obowiązków dyrektor może albo musi wykonać poza placówką. Jednak możliwość pracy z domu trzeba uzgodnić organem prowadzącym.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel wykorzysta co najmniej 8 tygodni urlopu w czasie ferii letnich, nie otrzyma urlopu uzupełniającego za 2018 r. Sprawdź, na jakich zasadach udzielać urlopu uzupełniającego.

czytaj więcej »

Poznaj zasady postępowania w przypadku zniszczenia lub zgubienia przez ucznia podręcznika dotowanego przez MEN.

czytaj więcej »

Zastępca dyrektora nie ma prawa do dodatku funkcyjnego, jednakże może otrzymać dodatek motywacyjny.

czytaj więcej »

wiper-pixel