WYDANIE ONLINE

Formy dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS są różne, na przykład szczególne świadczenie zarezerwowane wyłącznie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, czyli świadczenie urlopowe. Poznaj zasady ich wypłacania.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 20018 roku obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Poznaj metody, dzięki którym uczniowie będą uczyć się szybciej i skuteczniej.

czytaj więcej »

Jak wyliczyć średnią urlopową nauczyciela za okres wakacji? Za ile dni należy im się wypłata tej średniej? Czy dodatek motywacyjny który nie jest przyznany na okres lipiec i sierpień należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym? Dyrektorzy będą korzystać z urlopu wypoczynkowego tylko przez 2 tygodnie. Za jaki okres otrzymają wynagrodzenie urlopowe? Poznaj odpowiedzi.

czytaj więcej »

W okresie ferii letnich dyrektor nie korzystał z urlopu z uwagi na prace remontowe. Mimo to zostało mu wypłacone wynagrodzenie urlopowe, w tym średnia z nadgodzin. Organ prowadzący żąda teraz zwrotu tego wynagrodzenia. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Czy jest konieczne prowadzenie zbioru arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów (MEN-II/163/2) zawartego w rozporządzeniu z 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, skoro nie ma takiego druku w nowych rozporządzeniach?

czytaj więcej »

Reprezentantem ogółu uczniów są organy samorządu uczniowskiego i to one powinny wystąpić z opinią do organów szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel