WYDANIE ONLINE

Sprawdź, na jakich zasadach organizować będziesz wycieczki i imprezy w nowym roku szkolnym. Przeczytaj również, jak ostateczne zmiany różnią się od tych projektowanych.

czytaj więcej »

Resort edukacji opracował materiały wyjściowe do opracowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. MEN podkreśla, że regulamin należy dostosować do specyfiki szkoły, a pomoce są do ewentualnego wykorzystania.

czytaj więcej »

Będzie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Poznaj 10 obszarów zmian oraz najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowej.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2018/2019 kierownikiem wycieczki szkolnej może być tylko pracownik pedagogiczny szkoły. Nie ma wymogu ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych przez nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły na kierownika wycieczki.

czytaj więcej »

Do 31 sierpnia dyrektor szkoły publicznej, na zebraniu rady pedagogicznej, przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

czytaj więcej »

Czytelnik zapytał nas: czy do zakresu obowiązków nauczyciela świetlicy należy rozliczanie obiadów? Co na ten temat mówią przepisy RODO?  

czytaj więcej »

Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach na podstawie odrębnych stosunków pracy. W jednej ze szkół ma rozpocząć urlop zdrowotny. Czy w związku z tym musi skorzystać w drugiej szkole z urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Oceny pracy wystawione na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność aż do momentu wystawienia kolejnej oceny pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel