WYDANIE ONLINE

Na jakiej podstawie może być udzielona dotacja dla szkół? Na co można ją przeznaczyć? Co powinna zawierać uchwała organu prowadzącego?

czytaj więcej »

Uregulowano kwestię ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkół przekazywanych do prowadzenia osobom prawnym lub fizycznym. Poznaj zmiany.

czytaj więcej »

Lista kontrolna będzie pomocna w dokonaniu kontroli i być dowodem na to jakie obszary w szkole sprawdzono.

czytaj więcej »

Przyznanie świadczenia za długoletnią pracę godzi w zasadę przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego.

czytaj więcej »

Poznaj 4 kroki w procedurze wprowadzania regulaminu zawierającego wskaźniki oceny pracy.

czytaj więcej »

Czy, zgodne z RODO, upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby trzecie muszą być opatrzone dodatkowymi klauzulami?

czytaj więcej »

Czytelnik zapytał nas jaki dokument powinien ADO podpisać z gminą w związku z tym, że powierzamy gminie dane osobowe? Organ prowadzący prowadzi dla szkoły kadry i księgowość. Szkoła przekazuje mu dane osobowe, płacowe itp.

czytaj więcej »

wiper-pixel