WYDANIE ONLINE

Na przygotowanie regulaminu oceniania pracy nauczycieli został Ci miesiąc. Od 1 września 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady oceniania pracy nauczycieli.

czytaj więcej »

Dawno nie było większych zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. MEN przygotowało projekt zawierający kilka zmian w tym zakresie. Mają one obowiązywać w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019.

czytaj więcej »

Niełatwych rozmów z rodzicami uczniów niestety nie da się uniknąć. Można się jednak do nich dobrze przygotować.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie nowości w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu stosunku pracy obowiązywać będą od 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

Poznaj zmiany z zakresu czasu pracy nauczycieli, które obowiązywać będą od 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

Do końca sierpnia dyrektor powołuje opiekuna samorządu uczniowskiego. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy w tym zakresie.

czytaj więcej »

Do końca sierpnia przygotowujesz i przedstawiasz radzie pedagogicznej plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

wiper-pixel