WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zmiany planowane są w zakresie awansu zawodowego nauczycieli mają obowiązywać od roku szkolnego 2018/2019. O ostatecznym kształcie zmian poinformujemy, gdy tylko będzie znany.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany w szkolnictwie zawodowym planowane są od roku szkolnego 2018/2019.

czytaj więcej »

Sprawdź, na co zwrócić uwagę dokonując przeglądu bhp przed kolejnym rokiem szkolnym. Jakie zagadnienia należy sprawdzić podczas kontroli obiektu i pomieszczeń w budynkach szkoły?

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują nowe zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak liczyć średnią urlopową kadry kierowniczej. Jakie przepisy stosować?

czytaj więcej »

Do 31 sierpnia przedstawiasz radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

czytaj więcej »

Do końca sierpnia przygotowujesz plan awansu nauczycieli według nowych zasad oraz przydzielasz opiekunów stażu w każdym przypadku, który tego wymaga.

czytaj więcej »

wiper-pixel