WYDANIE ONLINE

Jeżeli nauczyciel zatrudniony w placówce jest nieobecny w pracy np. z powodu choroby, urlopu zdrowotnego, bezpłatnego czy urlopów związanych z rodzicielstwem, można zawrzeć z innym nauczycielem umowę o pracę na zastępstwo. Sprawdź, jakie dane – zgodnie z RODO – można zawrzeć w takiej umowie.

czytaj więcej »

Od początku 2018 r. przepis ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym opłaty z tytułu wykonywania tych świadczeń stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Mimo tego świadczenia polegające na umożliwieniu pobytu dziecka w przedszkolu ponad limit 5 godzin oraz wyżywieniu dzieci nadal są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zagadnienia dotyczące opieki i bezpieczeństwa omówić na zebraniu rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczyciel mógł złożyć wniosek o ocenę pracy w lipcu podczas wakacji na starych zasadach. I czy może skorzystać ze skróconej ścieżki awansu (na dyplomowanego) w przypadku uzyskania oceny wyróżniającej (na starych zasadach)?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy zmieni się podstawa zasiłku macierzyńskiego nauczycielki, która w lipcu, będąc na urlopie macierzyńskim, uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie obowiązki masz jako administrator danych osobowych podczas ich pozyskiwania, jakie dane i komu możesz przekazywać.

czytaj więcej »

Sprawdź, kto może, a kto nie, być wychowawcą klasy w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel