WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie obowiązki kadrowo-płacowe masz we wrześniu i jakie terminy Cię obowiązują.

czytaj więcej »

MEN planuje dostosować przepisy dotyczące wymagań wobec osób kandydujących na stanowisko dyrektora placówki oświatowej do nowej skali oceny pracy nauczycieli.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia rozpoczynają się 3 września. Sprawdź, Jakie konsekwencje będzie miało wskazanie w umowie o pracę, że dniem rozpoczęcia pracy jest 3 września 2018 r. , a jakie gdy będzie to 1 września 2018 r.?

czytaj więcej »

Sprawdź na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe pracownika i członków jego rodziny znajdujące się w oświadczeniu wysokości dochodów w rodzinie i we wnioskach o skorzystanie ze świadczeń z ZFŚS.

czytaj więcej »

Sprawdź, co powinieneś zrobić gdy rada pedagogiczna nie zaopiniuje pozytywnie regulaminu oceniania nauczycieli.

czytaj więcej »

Czy nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin również podlega ocenie pracy według nowych kryteriów i wskaźników. Tak - ocenie pracy w oparciu o ustalone wskaźniki i określone kryteria, podlega każdy nauczyciel bez względu na wymiar zatrudnienia.

czytaj więcej »

Ewidencja księgowa wydatków dotyczących remontów wakacyjnych w jednostkach oświatowych uzależniona jest od charakteru prowadzonych prac. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Szczegółowa procedura ubiegania się o e-legitymacje nie została uregulowana przez przepisy prawa oświatowego. Wydawanie e-legitymacji jest jednak możliwe od roku szkolnego 2018/219. Co zatem powinien zrobić dyrektor, który chce je wprowadzić.

czytaj więcej »

wiper-pixel