WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak krok po kroku przebiega awans zawodowy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019.

czytaj więcej »

Wkrótce dyrektor będzie musiał posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy. MEN planuje dostosować przepisy dotyczące wymagań wobec osób kandydujących na stanowisko dyrektora placówki oświatowej do nowej skali oceny pracy nauczycieli.

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie od 1 września 2018 r. kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela, możliwe będzie zwolnienie nauczyciela z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z KRK. Sprawdź, w jakich sytuacjach będzie to możliwe.

czytaj więcej »

Karanie przynosi najczęściej odwrotny skutek do zamierzonego i uczy, że silniejszy ma zawsze rację. Sprawdź, jak zatem rozwiązywać problemy wychowawcze. 

czytaj więcej »

Na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe pracownika i członków jego rodziny znajdujące się w oświadczeniu wysokości dochodów w rodzinie i we wnioskach o skorzystanie ze świadczeń z ZFŚS?

czytaj więcej »

Czy na inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z RODO dyrektor szkoły może wyznaczyć pracownika kadr?

czytaj więcej »

Do 15 września przedstawiasz radzie pedagogicznej plan nadzoru dyrektora szkoły. Sprawdź, na co zwrócić uwagę w roku szkolnym 2018/2019.

czytaj więcej »

wiper-pixel