WYDANIE ONLINE

W październiku można już przeprowadzać czynności spisowe w ramach inwentaryzacji. Sprawdź, jak zrobić to właściwie krok por kroku oraz jakie czynności przygotowawcze podjąć.

czytaj więcej »

Jednym z założeń rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie gorącego posiłku przygotowanego w szkole, po to by mieć większą kontrolę nad składnikami i procesem produkcyjnym. Poznaj pozostałe założenia.

czytaj więcej »

Jednym z aspektów wycieczek szkolnych w sobotę jest czas pracy. Wycieczka w dniu wolnym od pracy uprawnia do innego dnia wolnego lub do odrębnego wynagrodzenia. Sprawdź, jak zorganizować wycieczkę w sobotę, aby odbyła się zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jakich sytuacjach można zawrzeć dodatkową umowę o pracę z tym samym pracownikiem szkoły.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy w szkole nie ma innego nauczyciela, który posiada kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu to doraźne zastępstwo może realizować inny nauczyciel. Wówczas realizuje zajęcia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, a nie te które przypadają planowo.

czytaj więcej »

Doradca zawodowy prowadzi dziennik, do którego wpisuje m.in. tygodniowy plan swoich zajęć. Przepisy określają formę dziennika.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego może być zwolniony przez rodziców/opiekunów prawnych z obecności na tych zajęciach.

czytaj więcej »

wiper-pixel