WYDANIE ONLINE

Wiele zmian wynikających z reformy oświaty wdrażamy już od 2 miesięcy – od 1 września 2018 r. Kolejna porcja nowości wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Sprawdź, co czeka się w kolejnym roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

Czekają nas kolejne zmiany w ocenianiu nauczycieli. Sprawdź, na czym będą polegać i od kiedy będą obowiązywać.

czytaj więcej »

Korzystanie z urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie, zagraża ich bezpieczeństwu, ponieważ może przyczynić się do powstania pożaru lub sparzenia się gorącym piecykiem lub czajnikiem. Czy zatem można w szkole używać piecyków elektrycznych?

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. szczegółowy sposób wyliczania tzw. pensum łączonego reguluje art. 42 ust. 5c KN. Sprawdź, jak rozumieć nowe przepisy.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za godziny zastępstwa wypłaca się nauczycielowi według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

czytaj więcej »

Przesłanką wypłaty odprawy emerytalnej jest ustanie zatrudnienia związane z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie samo przejście na emeryturę lub rentę. Przepisy nie określają jednak terminu wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

czytaj więcej »

Uczeń, który został przyjęty do nowej szkoły 1 września, uczniem poprzedniej szkoły pozostawał do 31 sierpnia i z taką datą należy dokonać wpisu w księdze uczniów dotyczącego wykreślenia tego ucznia.

czytaj więcej »

wiper-pixel