WYDANIE ONLINE

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. W związku z tym o sposobie korzystania z urlopu w danym roku kalendarzowym decyduje stan na 1 stycznia.

czytaj więcej »

Szkoły mogą przeprowadzić próbne egzaminy ósmoklasisty od 18 do 20 grudnia 2018 r. CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniły materiały z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

czytaj więcej »

Karanie przynosi najczęściej odwrotny skutek do zamierzonego; uczą, że silniejszy ma zawsze rację i że może narzucić słabszemu swą wolę.Kary skutkują tylko na krótką metę, kiedy znikają strażnicy, a z nimi groźba kary, uczniowie i tak robią swoje.Sprawdź, więc czym i jak je zastąpić.

czytaj więcej »

Prawo do świadczeń z ZFŚS mają m.in. wszyscy pracownicy niezależnie od formy i okresu zatrudnienia, jak również wymiaru etatu. Bez znaczenia powinno być to, czy pracownik aktualnie świadczy pracę czy też jest nieobecny z powodu np. urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia czy urlopu wychowawczego. Sprawdź, kto ma prawo do świadczeń z ZFŚS.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia za godzinę nauczania indywidualnego (w tym dodatku za warunki pracy) nalicza jest na podstawie określonego pensum łączonego. Sprawdź, jak je wyliczyć.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy rada rodziców może zorganizować zbiórkę publiczną i zebrane środki przeznaczyć na remont szkoły.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Z uwagi na to, że rada pedagogiczna to organ kolegialny, wszelkie decyzje rady podejmowane są kolegialnie. Sprawdźmy czym one są.

czytaj więcej »

wiper-pixel