WYDANIE ONLINE

Grudzień to czas korygowania odpisów na ZFŚS do rzeczywistej liczby pracowników, na których odpisów tych należy dokonać.

czytaj więcej »

Wprowadzony 1 września 2018 r. obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli placówek niepublicznych na podstawie umowy o pracę miał chronić nauczycieli przed zawieraniem tzw. umów śmieciowych oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej. Sprawdź, co ma zmienić się w tym zakresie od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Przepisy regulujące organizację wycieczek szkolnych dotyczą wyłącznie szkół i przedszkoli publicznych. Szkoły niepubliczne mogą organizować wycieczki na podstawie wewnętrznych ustaleń. Sprawdź, jak na zasady organizacji wycieczek wpłynęły ostatnie zmiany w rozporządzeniu o bhp w szkołach i placówkach.

czytaj więcej »

Ze środków funduszu socjalnego możliwe jest finansowanie m.in. działalności kulturalno- oświatowej i sportowo – rekreacyjnej. Należy przy tym pamiętać, że zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej muszą być określone w regulaminie.

czytaj więcej »

Jeżeli regulamin ZFŚS nie stanowi inaczej, to - w przypadku zatrudnionego małżeństwa - każdy z pracowników ma prawo wystąpić niezależnie o przyznanie świadczenia na wspólne dziecko.

czytaj więcej »

Przydzielenie godzin do dyspozycji dyrektora powinno wynikać z rozpoznanych wcześniej oczekiwań uczniów. Przepisy nie nakazują zasięgania rady pedagogicznej oraz rady rodziców w tej sprawie.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy i na jakich zasadach można udzielać informacji o uczniu drogą mailową, a kiedy dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel