WYDANIE ONLINE

Poznaj obowiązki dyrektora szkoły od momentu podejrzenia objawów choroby zawodowej po decyzję o jej stwierdzeniu.

czytaj więcej »

Brak szczegółowych wskaźników oceny, uchylenie regulaminów oceny pracy – takie zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany w ocenianiu nauczycieli są planowane.

czytaj więcej »

Nauczyciel zgłosił dyrektorowi znieważanie przez ucznia. Jak powinien postąpić dyrektor? Komu i jak zgłosić sytuację?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dyrektor musi odpowiedzieć pozytywnie na wniosek pracownicy o przerwanie urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Od 28 listopada 2018 r. wszyscy pracownicy szkoły podlegają szkoleniom z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Terminy przeprowadzenia szkoleń oraz ponownych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy określa dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Regulaminy dotyczące funkcjonowania przedstawicieli społeczności szkolnej powinny być uchwalane przez tych przedstawicieli, np. regulamin rady pedagogicznej – przez radę pedagogiczną. Sprawdź, jak wprowadzić zmiany.

czytaj więcej »

wiper-pixel