WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zmiany w Karcie Nauczyciela weszły w życie 15 grudnia 2018 roku., a które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2018 r. pracownik nie otrzymuje już papierowego zwolnienia lekarskiego, więc nie musi takiego przedkładać. Jednak w 2 przypadkach papierowe zwolnienia nadal będą stosowane. Sprawdź, w jakich.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany w zakresie służby bhp wynikają z nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Które świadczenia ze stosunku pracy należy wliczyć do podstawy trzynastki w szkole, a których w niej nie uwzględniać?

czytaj więcej »

Przepisy nie regulują wymogu korzystania z poczty służbowej przez pracowników. Takie zasady można ustalić przepisami wewnętrznymi, np. w regulaminie pracy.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy szkoła jest zobligowana do przekazania kopii IPET dla rodziców i kiedy powinna to zrobić.

czytaj więcej »

Nauczyciel wspomagający realizuje pensum w 45- minutowych jednostkach lekcyjnych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel