WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zmiany w ustawie o systemie oświaty weszły w życie 15 grudnia 2018 r., a które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Od 2019 roku dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych będzie odrębnie rozliczana, aby w ramach tych środków były finansowane specjalne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. W artykule znajdziesz szczegóły.

czytaj więcej »

Jeśli powierzasz pracownikowi szkoły odśnieżanie dachów pamiętaj by wyposażyć go w środki ochrony indywidualnej dostosowane od okoliczności. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli. Co więc zrobić gdy nauczyciel złożył wniosek o ocenę pracy przed 31 grudnia 2018 roku?

czytaj więcej »

Pracownik, który rozwiązuje swój stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę otrzyma trzynastkę dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, a nie w dniu ustania zatrudnienia.

czytaj więcej »

Plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki oświatowej. Przy jego opracowywaniu konieczne jest ścisłe przestrzeganie wyznaczonych ustawowo terminów i określonych etapów. Jest narzędziem, które wskazuje jednostkom możliwości przyznanych środków finansowych.Na co należy zwrócić uwagę planując budżet na nowy rok?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak długo należy przechowywać protokoły wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek wypłacać wynagrodzenia nie do rąk własnych pracowników, a na konto, którego numer pracownik musi podać. Uwaga – do 22 stycznia 2019 roku trzeba poinformować pracowników o zmianie przepisów.

czytaj więcej »

wiper-pixel