WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki wynikające ze zmian w ustawie – Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.

czytaj więcej »

W 2019 r. algorytm podziału subwencji oświatowej przewiduje m.in. większe kwoty na podwyżki i uczniów szkół branżowych. Sprawdź, co jeszcze.

czytaj więcej »

Sprawdź, na podstawie jakiego aktu prawnego pracownicy zatrudnieni w szkole otrzymują ubrania i obuwie robocze.

czytaj więcej »

Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego obowiązuje dla sprawozdań za 2018 rok. Na złożenie sprawozdań masz czas do 20 stycznia 2019 r. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Sprawdź, kiedy dyrektor powinien udzielić urlopu szkoleniowego. Czy ma taki obowiązek w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczyciele zatrudnieni w placówce niepublicznej, którzy nie maja żadnego stopnia awansu zawodowego i nie realizują stażu podlegają obowiązkowej ocenie pracy.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły należało doprecyzować. Sprawdź, jak uporządkowano je w Karcie Nauczyciela.  

czytaj więcej »

wiper-pixel