WYDANIE ONLINE

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w pełnej wysokości tym pracownikom szkoły, którzy przepracowali w niej cały rok kalendarzowy. Trzynastki (w proporcjonalnie niższym wymiarze) otrzymają również Ci, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Sprawdź, kto jeszcze.

czytaj więcej »

Wprowadzając art. 42a w ustawie – Karta Nauczyciela doprecyzowano wyłącznie kwestie czasu pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na co więc zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Policja zgłosiła się do szkoły o udostępnienie z nagrań z kamer zamontowanych na terenie szkoły. Sprawdź, czy dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać policji nagrania z monitoringu.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy premia uznaniowa jest wliczana do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przeczytaj jakich świadczeń nie uwzględnia się w wysokości wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczycielowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym można przydzielać godziny zastępstw doraźnych.

czytaj więcej »

Po zmianie dopuszczalnego przeznaczenia dotacji konieczne stało się odpowiednie dokumentowanie wydatków. Sprawdź, o czym pamiętać, aby nie popełnić błędu i nie musieć zwracać dotacji.

czytaj więcej »

Wycieczki szkolne nadal mogą być finansowane przez rodziców, jeżeli tylko w regulaminie rady rodziców zostaną zawarte zapisy przewidujące możliwość dokonywania przez rodziców wpłat na ten cel. Sprawdź, jakie zasady obowiązują po zmianie przepisów.

czytaj więcej »

wiper-pixel