WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak właściwie zorganizować zimowisko w roku szkolnym 2018/2019. Zwróć uwagę kogo rozliczać z jakich obowiązków oraz jak dokumentować podejmowane działania.

czytaj więcej »

Opiekun, który dowiedział się o wypadku podczas zimowiska, zobowiązany jest niezwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i zapewnić opiekę. Poznaj zasady postępowania gdy dojdzie do wypadku ucznia podczas zimowiska.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Brak zwolnienia lekarskiego na weekend oznacza przerwę w okresie zasiłkowym. W przypadku wystawienia po przerwie zwolnienia z powodu tej samej choroby – sumuje się okresy zwolnień. Jeśli natomiast dojdzie do zmiany jednostki chorobowej, wówczas okres zasiłkowy należy naliczać od nowa. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem?

czytaj więcej »

Istnieje możliwość zgłoszenia choroby zawodowej gdy jej objawy wystąpiły w trakcie zatrudnienia lub w określonym czasie po jego zakończeniu. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Poznaj zasady przydzielania doraźnych zastępstw - ile zastępstw doraźnych w tygodniu może mieć nauczyciel oraz kiedy pracownikowi należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. środki z dotacji na kształcenie specjalne mają być wydatkowane bezpośrednio na to kształcenie, a nie na zarządzanie placówką. Ponadto nowe zasady wydatkowania i rozliczania dotacji nakładają obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków.

czytaj więcej »

wiper-pixel