WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zadania kadrowo-płacowe dyrektorzy szkół realizują w lutym 2019 roku.

czytaj więcej »

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych w szkołach nie podlegają już obowiązkowym okresowym szkoleniom bhp. Są jednak wyjątki od tej zasady. Poznaj je. Sprawdź, również jak sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają sposobu modyfikacji programu IPET. Decyzja w tym zakresie będzie zależała od decyzji podjętych w szkole.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jakim terminie dyrektor szkoły powinien przekazać komisji dyscyplinarnej odwołanie nauczyciela od decyzji o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w podstawie wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinien znajdować się również dodatek stażowy, który był wypłacony obok wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie bhp określa zasady ustalania długości przerw międzylekcyjnych. Sprawdź, w jaki sposób.

czytaj więcej »

wiper-pixel