WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zadania związane z reformą oświaty dyrektorzy szkół realizują w lutym 2019 roku.

czytaj więcej »

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustala się w odniesieniu do m.in. kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Ustawa okołobudżetowa na 2019 r. wskazuje jednak, że w tym roku zastosowanie będzie miała kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2013 r. tj.2.717,59 zł. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Poznaj stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z 24 października 2018 r. z informacją dotyczącą zasad działania stowarzyszeń i organizacji w szkole.

czytaj więcej »

Wyjazd poza szkołę, niebędący wycieczką należy do kategorii wyjść grupowych i wymaga zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy odprawę emerytalną oraz odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych wlicza się do podstawy trzynastki.

czytaj więcej »

Prawo kontroli ZFŚS przysługuje związkowi zawodowemu obejmującemu swoim działaniem daną szkołę, bez względu na liczbę członków zatrudnionych w tej placówce.

czytaj więcej »

Sprawdź, jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw oraz legitymacji szkolnych.

czytaj więcej »

Sprawdź, na jakich zasadach udostępniać prace uczniów oraz jak zapisać te zasady w statucie szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel