WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak właściwie krok po kroku wypełnić kartę wycieczki, jakie wpisy muszą znaleźć się w dokumencie oraz na co należy zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

MEN przypomina, że w wyjątkowych losowych sytuacjach np. przerwy w pracy szkoły spowodowanej awarią, epidemią, warunkami atmosferycznymi, zajęcia mogą być prowadzone przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny.

czytaj więcej »

Aby chronić dzieci przed szkodliwym działaniem niebezpiecznych dla ich zdrowia, przed wyjściem z budynku szkoły czy przedszkola należy sprawdzać poziom zanieczyszczenia powietrza w danym dniu na określonym obszarze.

czytaj więcej »

Szkoła zatrudniła palacza na okres od listopada do kwietnia następnego roku. Sezon trwa ponad 3 miesiące ale umowa w danym roku trwa krócej. Czy trzynastka należy się tylko wtedy jeżeli umowa sezonowa zawarta jest w danym roku budżetowym na trzy miesiące?

czytaj więcej »

Dokonanie oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora nie wymaga zgody nauczyciela, nie ma on zatem prawa odmawiać poddania się procedurze oceny.

czytaj więcej »

Szkoła otrzymała fakturę od firmy stolarskiej z napisem: szafki i regał. Sprawdź, czy w związku z tym szkoła ma zaklasyfikować taki wydatek jako usługę (paragraf 430), gdzie nie jest napisane na fakturze jako wykonanie szafek i regałów czy jako materiał (paragraf 421). 

czytaj więcej »

Jeżeli w statucie szkoły, a także w umowie o kształcenie dziecka szkoła nie zobowiązała się do organizacji zajęć opiekuńczych w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych lub ferii letnich, to nie ma zobowiązania do organizacji tych zajęć. Istotne jest również określenie kalendarza danego roku szkolnego z układem przerw świątecznych, ferii i wakacji oraz przekazanie go rodzicom do wiadomości.

czytaj więcej »

wiper-pixel