WYDANIE ONLINE

Na wypłacenie trzynastek został już niecały miesiąc. Sprawdź, co wliczyć, a czego nie wliczyć, do podstawy trzynastki oraz jak ustalić wysokość trzynastki pracowników niepedagogicznych.

czytaj więcej »

Aktualnie obowiązują jeszcze dwie procedury zwalniania nauczycieli. Sprawdź, którą z nich stosować w szkołach z oddziałami gimnazjalnymi.

czytaj więcej »

Zgodnie z aktualnymi przepisami „wyjściem grupowym” będzie wyjście związane bezpośrednio z realizacją zajęć edukacyjnych, w szczególności, jeśli wymaga tego program nauczania dla danego przedmiotu np. wyjście na basen w celu zrealizowania lekcji WF. Poznaj więcej szczegółów.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w związku z brakiem pracownika ds. kadr i płac dyrektor szkoły publicznej może zlecić obsługę kadrowo-płacową szkoły firmie zewnętrznej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. do Kodeksu pracy wprowadzono zasadę kontynuacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika w okresie, w którym dokumentacja ta jest przechowywana. Zasada ta dotyczy stosunków pracy zawartych od 1 stycznia 2019 r. z jednym wyjątkiem. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Na rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych masz czas do 26 marca 2019 roku. Sprawdź, jak zrobić to zgodnie z planem oraz jakie są typowe zapisy księgowe.

czytaj więcej »

Po połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum powstał nowy statut. Od 1 września 2019 r. nie będzie już oddziałów gimnazjalnych, więc statut należy ponownie zaktualizować. Czy w takiej sytuacji należy stworzyć zupełnie nowy statut?

czytaj więcej »

wiper-pixel