WYDANIE ONLINE

Kwiecień i maj to czas podejmowania ważnych decyzji kadrowych. Warto poznać wszystkie aspekty i aktualne przepisy prawa w tym temacie. Artykuł ten poświęcamy ochronie stosunku pracy nauczycieli. Sprawdź, kogo i na jakich zasadach dotyczy ochrona stosunku pracy.

czytaj więcej »

Przepisy nie regulują zasad funkcjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli. Poznaj praktyczne wskazówki i pamiętaj, że za dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w każdych warunkach.

czytaj więcej »

Wyjście do kościoła w celu odbycia rekolekcji nie jest formą krajoznawstwa i turystyki organizowaną prze szkołę. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który przystąpił do strajku nie musi stawiać się w tym dniu w pracy. Organizacja związkowa powinna przedłożyć listę strajkujących pracowników. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

MEN odpowiedziało na interpelację nr 16672 w sprawie zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. O tym, czy nauczyciel pozostaje w stosunku pracy, czy też w innym stosunku, np. umowa zlecenia, decyduje charakter łączącego strony stosunku i treść umowy, a nie jej nazwa. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Opracowując arkusz organizacji na rok szkolny 2019/2020 nie można pominąć zmian wprowadzonych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Rozporządzenie to wnosi nowe regulacje i istotne zmiany, m.in. dotyczące terminów i zawartości arkuszy organizacji. Sprawdź, jak krok po kroku powinna wyglądać procedura opiniowania i zatwierdzenia arkusza.

czytaj więcej »

wiper-pixel