WYDANIE ONLINE

W tym roku ruch kadrowy będzie szczególnie intensywny. W maju podejmujesz działania, ale pierwsze decyzje zapadają już na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego. Sprawdź, jakie terminy obowiązują Cię już po złożeniu projektu do zaopiniowania przez organizacje związkowe.

czytaj więcej »

Najnowsza nowelizacja rozporządzeń dotyczących egzaminów przewiduje 2 ważne nowości. Na mocy nowych przepisów każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów.

czytaj więcej »

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne muszą posiadać określone kwalifikacje. Czy wiesz jakie i na co należy zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak wygląda ochrona stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w szkole zatrudniającej mniej niż 20 pracowników. W kolejnym numerze – jakie są zasady ochrony stosunku pracy w szkole zatrudniającej co najmniej 20 pracowników.

czytaj więcej »

Nie można jednostronnie zmienić warunków pracy, ale za zgodą nauczyciela już tak. Poznaj zasady obowiązujące przy przenoszeniu na inne stanowisko.

czytaj więcej »

Sprawdź, o jakich kadrowych i płacowych zadaniach nie możesz zapomnieć w kwietniu.

czytaj więcej »

Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy organem prowadzącym szkoły a przebiegiem przeprowadzanych w nich egzaminów. Za prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty odpowiada dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel