WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak wygląda ochrona stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w szkole zatrudniającej co najmniej 20 pracowników.

czytaj więcej »

Zarówno związkowcy jak i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreślają, że nie ma podstaw prawnych do tego by przekazywać do Systemu Informacji Oświatowej danych o strajkujących nauczycielach.

czytaj więcej »

Czy warunkiem otrzymania przez przedszkole niepubliczne większej dotacji na wychowanka z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju jest wykazanie go we wniosku o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji?

czytaj więcej »

Nauczycielowi przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad dzieckiem, śmierci osoby bliskiej, ślubu. Jak należy liczyć wynagrodzenie za te dni?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy zajęcia przyznane nauczycielowi w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, powinny być wliczane do etatu nauczyciela.

czytaj więcej »

Sprawdź, jaka jest podstawa prawna delegowania nauczyciela do innej placówki oświatowej w zastępstwie strajkujących nauczycieli oraz czy nauczyciel może odmówić.

czytaj więcej »

Od 1 września 2019 r. na I etapie edukacyjnym obowiązkowe będą 3 godziny, a na II etapie edukacyjnym – 4 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w cyklu edukacyjnym. Jak zaplanować te godziny by sprostać wymogom nowego rozporządzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel