WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak podjąć czynności kadrowe w maju 2019 r., aby nie naruszyć prawa i nie narazić się na konsekwencje procesowe.

czytaj więcej »

Zakres danych osobowych, jakie można pozyskiwać i przetwarzać w ramach rekrutacji do pracy oraz zatrudniania pracowników został zmniejszony od 4 maja 2019 r. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak traktować wyjście na basen w celu zrealizowania lekcji wychowania fizycznego. „Wyjście grupowe” to wyjście związane bezpośrednio z realizacją zajęć edukacyjnych, w szczególności, jeśli wymaga tego program nauczania dla danego przedmiotu np. wyjście na basen w celu zrealizowania lekcji wychowania fizycznego.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania posiada uprawnienia emerytalne, jednakże chce dalej pracować. Czy można zwolnić go z pracy, zapewniając godziny młodszemu nauczycielowi?

czytaj więcej »

Nauczyciel pełniący rolę przewodniczącego związku zawodowego zostaje przeniesiony na inne stanowisko. Czy wymaga to zgody związków zawodowych?

czytaj więcej »

Opiekę i nadzór nad dziećmi przebywającymi w szkole powinni sprawować nauczyciele, także w czasie dojścia do autobusu lub z autobusu do szkoły. Zanim nie zostaną przekazane osobie zobowiązanej do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie dowozu, pozostają pod opieką szkoły i odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo ponosi dyrektor. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły niebędący nauczycielem jest przewodniczącym rady pedagogicznej, a oceny pracy nauczyciela dokonuje w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.

czytaj więcej »

wiper-pixel