WYDANIE ONLINE

W artykule znajdziesz zestawienie obowiązków dyrektora szkoły w procedurze wyznaczenia terminu zakończenia stażu.

czytaj więcej »

Nowelizacja prawa oświatowego pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zorganizować działania szkoły w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów związanych z niewłaściwymi zachowaniami uczniów.

czytaj więcej »

Nauczycielowi przysługują 2 tzw. dni opieki w roku kalendarzowym. Przepisy nie określają czy pracodawca może odmówić prawa do skorzystania z tego uprawnienia. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak należy traktować dni strajku nauczycieli w kontekście sporządzania zestawień czasu faktycznie przepracowanego, które są sporządzane w celu wyliczania dodatków uzupełniających. Czy dni strajku należy traktować jako czas przepracowany, czy nieprzepracowany?

czytaj więcej »

Nauczyciel  dyplomowany z uśrednionego pensum np. 19/79 ma zastępstwo w świetlicy i stawka za jedna godzinę z zastępstw wynosi 44,09 (3.483zł : 79). Jakie wynagrodzenie wypłacić nauczycielowi ze szkoły z pensum 18/75 który ma zastępstwo w świetlicy - czy według stawki 46,44 (3483 zł : 75) czy według stawki świetlicy 32,25 (3483zł : 108)?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy właściwe jest zaksięgowanie faktury za pobyt głównej księgowej na konferencji głównych księgowych na koncie 405 z paragrafem 430. Czy taką konferencję można uznać jako podnoszenie kwalifikacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel