WYDANIE ONLINE

Koniec maja to w szkołach ponadgimnazjalnych czas zakończenia prac związanych z organizacją egzaminów maturalnych w terminie głównym. Po zakończeniu wszystkich egzaminów pisemnych i ustnych dyrektorzy szkół powinni wykonać jeszcze kilka obowiązkowych czynności.

czytaj więcej »

Trwają pracę nad nowym rozporządzeniem w sprawie „Wyprawki szkolnej” w 2019 r. Poznaj szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Opiekę i nadzór nad dziećmi przebywającymi w szkole powinni sprawować nauczyciele, także w czasie dojścia do autobusu lub z autobusu do szkoły. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Jeśli godzin zajęć edukacyjnych dla jakiegoś nauczyciela jest zbyt mało, aby można było kontynuować zatrudnienie, trzeba go o tym poinformować przed końcem maja, aby zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia, jeśli taki okres wypowiedzenia obowiązuje daną osobę. Zanim podejmie się taką decyzję warto sprawdzić czy nauczyciel ten posiada inne kwalifikacje – być może okaże się, że brakującą ilość godzin można uzupełnić nauczaniem innego przedmiotu.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają początkowego terminu wypłaty świadczenia urlopowego. W przypadku wypłaty przed sierpniem świadczenia wypłacane są proporcjonalnie do planowanego okresu zatrudnienia. Sprawdź, jak ograniczyć ryzyko wypłacania świadczeń w zawyżonej wysokości.

czytaj więcej »

wiper-pixel