WYDANIE ONLINE

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tegorocznej rekrutacji.

czytaj więcej »

Nowe przepisy pozwalają na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły. Zmiany obowiązują od 27 kwietnia 2019 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak krok po kroku przeprowadzić trudną rozmowę z rodzicami ucznia, tak by nie doprowadzić do eskalacji napięcia i problemu.

czytaj więcej »

Poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji Karty Nauczyciela. Czy pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu będzie wynosiło 20 godzin, czy w związku z obniżeniem pensum z 22 na 20 wystarczy podpisać porozumienie zmieniające ? W jakim terminie należy podpisać w/w porozumienie? Czy z nauczycielem mającym zapis w umowie o pracę pełen etat także wymagane jest zawarcie porozumienia?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy z przyczyn organizacyjnych można wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, przebywającemu na urlopie wychowawczym.

czytaj więcej »

Maj upływa w szkołach ponadgimnazjalnych pod znakiem matur. Jednak już w trakcie ich trwania należy pomyśleć o egzaminach, które trzeba będzie przygotować i przeprowadzić w terminie dodatkowym, czyli w czerwcu. I dotyczy to nie tylko egzaminów maturalnych, ale także egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów gimnazjalnych. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Kontrolując arkusze ocen uczniów oraz słuchaczy należy sprawdzić przede wszystkim kompletność i poprawność dokonanych wpisów oraz czy ich zakres jest zgodny z zapisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

wiper-pixel