WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie dzienniki oraz w jakim zakresie skontrolować na koniec roku szkolnego.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2018/2019 także w szkołach artystycznych zajęcia zakończą się już 19 czerwca 2019 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dyrektor szkoły ma obowiązek informowania rodziców o wyciągniętych konsekwencjach służbowych w stosunku do nauczyciela.

czytaj więcej »

Samo złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny w ustawowym terminie skutkuje bezskutecznością wypowiedzenia. Jest to niezależne od woli dyrektora i nie wymaga z jego strony składania dodatkowych oświadczeń.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy organ prowadzący może wprowadzić obiecywane przez MEN podwyżki już od czerwca, a nie od września.

czytaj więcej »

Sprawdź, co trzeba wiedzieć aby dotrzymać czerwcowych terminów dotyczących egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy ucznia klasy IV objętego indywidualną ścieżką edukacyjną można, na wniosek rodziców, pozostawić na drugi rok w tej samej klasie.

czytaj więcej »

wiper-pixel