WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak właściwie zorganizować wypoczynek. Jak zgłosić organizację wypoczynku kuratorowi oświaty? Jak zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku? Jakie obowiązki mają opiekunowie? Jak zapewnić właściwe warunki bhp?

czytaj więcej »

Poznaj planowane nowości w Karcie Nauczyciela, które obowiązywać mają od 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Podczas wyjścia z uczniami należy zachowywać szczególne środki ostrożności. Wszyscy jej uczestnicy muszą znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa. Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo podczas wyprawy w góry.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie informacje zamieszcza się w świadectwie pracy.

czytaj więcej »

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Z kolei dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prac remontowych przeprowadzanych na terenie szkoły – ja, jako zarządca obiektu, czy wykonawca prac.

czytaj więcej »

Niektóre z osób, które powinny wziąć udział w przeglądzie są na urlopie. Czy dyrektor może wezwać je z urlopu?

czytaj więcej »

wiper-pixel