WYDANIE ONLINE

Egzaminy zewnętrzne, roczna klasyfikacja, nadzór pedagogiczny to jedne z ważniejszych elementów podsumowującego zebrania rady pedagogicznej. Tematów, które należy poruszyć jest jednak o wiele więcej. W przeprowadzeniu spotkania pomoże Ci scenariusz przygotowany przez naszego eksperta.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zasady postępowania stosować w razie podejrzenia, że niepełnoletni uczeń jest zaniedbywany fizycznie i/lub psychicznie. Co zrobić gdy podejrzewamy, że nie są zaspokajane jego potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

czytaj więcej »

Pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego złożyła wniosek o 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka urodzonego rok temu. Czy dyrektor ma obowiązek udzielić jej tego zwolnienia?

czytaj więcej »

Niektóre dane dotyczące czasu pracy nauczycieli nie są ewidencjonowane jak np. liczba przepracowanych godzin oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy.Ewidencja czasu pracy nauczycieli oraz niektóre dokumenty do niej załączane są prowadzone w ograniczonym zakresie − z odrębnościami dotyczącymi regulacji czasu pracy nauczycieli określonymi w Karcie Nauczyciela. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Współpracę warto rozpocząć już na pierwszym spotkaniu z rodzicami uczniów przyjętych do nowo utworzonych klas pierwszych. Spotkanie takie warto zorganizować przed rozpoczęciem roku szkolnego, może to być termin tuż po zakończeniu rekrutacji. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak dokonywać klasyfikacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel