WYDANIE ONLINE

Mniej więcej miesiąc temu ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez szkoły. Większość zmian wprowadzanych poprzez projektowane rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Dnia z 6 czerwca 2019 r. ukazał się projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Rozporządzenie ma obowiązywać począwszy od dnia 1 września 2019 r. Sprawdź, co ma się zmienić.

czytaj więcej »

Przed wyruszeniem na wycieczkę uczestnicy powinni zostać zapoznani z zasadami bezpieczeństwa, w tym poruszania się po drogach i po lesie, ewentualnie także jazdy zaplanowanym środkiem transportowym np. autokarem, a także wymaganiami dotyczącymi stroju i wyposażenia.

czytaj więcej »

Nauczyciel dokumentuje swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Od tej zasady są jednak 2 wyjątki. Poznaj je.

czytaj więcej »

Sprawdź, co nowego wprowadzi rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, które ma obowiązywać od 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można rozwiązać umowę na czas nieokreślony z nauczycielem będącym na świadczeniu rehabilitacyjnym powyżej 6 miesięcy, czy obowiązuje tę osobę ochrona emerytalna? Czy odprawa przysługuje nauczycielowi z którym umowa na czas określony została rozwiązana na 23 dni przed osiągnieciem wieku emerytalnego?

czytaj więcej »

W razie włączenia szkoły i przedszkola do zespołu należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych tych jednostek. Przepisy prawa nie wymagają jednak likwidacji jednostek budżetowych włączanych w zespół.

czytaj więcej »

wiper-pixel