WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli zaczną obowiązywaćod 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Dnia 24 czerwca 2019 r. ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Poznaj planowane zmiany.

czytaj więcej »

Niepubliczna szkoła jest zobowiązana do zapewnienia wszystkich wskazanych w orzeczeniu lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia form wsparcia. Zgodnie z art.  177 ustawy Prawo oświatowe, przepisy rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół.  

czytaj więcej »

Sprawdź, jak archiwizować arkusze ocen uczniów oraz jak je zabezpieczyć.

czytaj więcej »

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy należy rozliczyć się z nauczycielem z urlopu, do którego nabył prawo w okresie całego zatrudnienia, a który nie został udzielony w naturze i nie uległ przedawnieniu.

czytaj więcej »

Orzeczenie wydane dla celów sanitarno-epidemiologicznych dotyczy możliwości wykonywania prac określonego rodzaju, co oznacza, że jeśli pracownik pracuje w takim samym charakterze, ale zmienił pracodawcę, to nie ma konieczności ponawiania tych badań.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Policja bądź pogotowie mogą odmówić przyjazdu na wezwanie pracownika szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel