WYDANIE ONLINE

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2018/2019 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.229,30 zł. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć z zakresu rozliczania świadczeń urlopowych.

czytaj więcej »

Poznaj zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Z uwagi na odrębną podstawę programową oraz inne rodzaje zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zakłada się odrębne dzienniki. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Dodatek wiejski, wypłacany obok zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od oceny pracy dokonanej przez dyrektora, ma prawo uzyskać kopię pisma i załączonych dokumentów, które przekazał dyrektor do kuratorium wraz z odwołaniem.

czytaj więcej »

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem może funkcjonować statut zespołu szkół. Reguluje on kwestie dotyczące całości zespołu. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel