WYDANIE ONLINE

Jeżeli podczas wakacji przeprowadza się w szkole inwestycje i remonty, należy pamiętać o odebraniu dokumentacji stwierdzającej poprawność wykonanych zadań. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dobrze jest dokonać pełnej kontroli bhp, a do tego celu należy powołać odpowiednią komisję. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, kto może skontrolować szkołę w zakresie ppoż. oraz co jest sprawdzane podczas kontroli.

czytaj więcej »

Poznaj zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Nie można przedłużyć czasu trwania urlopu dla poratowania zdrowia. Kolejnego urlopu można udzielić dopiero po upływie roku od zakończenia poprzedniego urlopu. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, co można dofinansować ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli od 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prac remontowych przeprowadzanych na terenie szkoły – zarządca obiektu, czy wykonawca prac.

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie obligują dyrektora szkoły do tworzenia planu pracy szkoły. Przygotowanie planu pracy może jednak bardzo uporządkować całoroczną pracę szkoły, warto więc rozważyć jego stworzenie. W przygotowaniu planu pracy szkoły na kolejny rok szkolny należy uwzględnić wszystkie działania i zmiany wynikające z wprowadzanej reformy.

czytaj więcej »

wiper-pixel